Üretim Fabrika Uygulaması

Üretim İşletmeleri
Tekstil ve Hazır Giyim
Mobilya Üretim
Halı ve Kilim Üretim
Gıda Üretim

Üretim’de maksimum karlılığı ve izlenebilirliği  hedefleyen firmalardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan Vega Yazılım üretim modülleri Makina Aksam ve Parça, Gıda Üretimi, Mobilya, Halı Kilim, Tekstil ve Hazır Giyim üretimi yapan firmalar için tasarlanmıştır. Vega Yazılım’ın diğer Modülleri ile entegre olarak çalışabilen Lotiz ve Lyra üretim modülleri ile;

 

 • Üretim reçetesi( mamul ağacı)
 • Hammadde ve malzeme, maliyet unsurları (işçilik – enerji giderleri vb.) belirlenmesi
 • Fire ve üretim zaiyatlarının tanımlanması
 • Montaj ve demontaj üretim reçetelerinin tanımlanması
 • Hammadde – malzeme ihtiyaç listelerinin hazırlanması
 • Otomatik satın alma emirlerinin oluşturulması
 • Mamul üretim planlarının siparişe dayalı hazırlanması
 • Üretim süreçleri (Process) ve fason imalat işlemlerinin izlenmesi
 • Üretim zaiyatlarının maliyetlere yansıtılması
 • Kalite kontrol işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • İzlenebilirlik uygulamalarına yönelik LOT ( Parti No.) takibi
 • Maliyet muhasebesinin genel muhasebesinin genel muhasebe ile entegre çalışabilme imkanı

 

Üretim’de yüksek verim ve kar almayı hedefleyen Vega Yazılım üretim otomasyonlarının kullanımında en önemli iki faktör Üretim Yönetimi ve Üretim Planlamadır.

 ÜRETİM YÖNETİMİ

Genel Anlamda üretim girdilerin, Diğer süreçlerle etkileşimi değerlendirerek , Kaynakları Kullanarak girdilerin çıktılara dönüşümünü sağlamak üzere yönetilen faaliyetlerin çıktı olarak sonuçlandırılmasıdır.

Üretim yapan bir işletmenin, faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için malzeme tedariki ve üretimini doğru ve zamanında planlaması hayati önem taşıyor. Değişken ve zorlu piyasa koşullarında, talepleri zamanında cevaplama hedefi, çözülmesi gereken soru ve sorunları beraberinde getiriyor.  Vega Win Üretim  Modülünün verimli şekilde kullanılabilmesi için üretim sürecinde geçen kavramları doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Üretim sürecinin ilk adımı Üretim Süreç analizleridir

 

Bu Süreçler firmanızın verimliliğini ve etkinliğini istenilen seviyeye çıkaracktır. Vega win bu süreçlerde doğru kriterleri kullandırarak firmanızın maksimum verimlilikle çalışmasını sağlayarak üretimdeki gücünüzü zirveye çıkaracaktır.

Üretim sürecinde Vega Win diğer  modüllerle entegre çalışmaktdır.Üretim Sürecinde vega win üretim modülünün diğer modüllerle  entegrasyonu üretim süreç analizinde belirlediğiniz tüm sorularınızı cevaplayacak şekilde düşünülmüştür.

Vega Yazılım üretim Modülü ile…

 • Mevcut taleplere karşılık tedariki nasıl planlamalıyım?
 • Neyi ne zaman hangi miktarda üretmeli veya satın almalıyım?
 • Talepleri cevaplamaya çabalarken ihtiyaç fazlası stok oluşumunu nasıl engelleyebilirim?
 • Malzeme yetersizliği sebebiyle yarım kalan işlerimin sayısını nasıl azaltabilirim?
  Bu ve benzeri sorularınızda Vega Yazılım Üretim çözümümüzün en önemli parçalarından olan Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü en büyük yardımcınız olacak.

En basit ifadeyle  Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü şirketinizin talep ve tedarik dengesini sağlamanıza yardımcı olur. Modül, sistemin Ürün Tasarımı, Bütçe, Envanter, Satış, Satın alma ve Üretim Yönetimi Modülleri ile tam bütünleşik çalışır. Bu sayede ürünlerinizin ve ürünleriniz için gerekli olan parçaların zaman ekseni üzerindeki yerini tespit edip üretim kaynaklarını kolaylıkla planlayabilirsiniz.

Modül sayesinde, Üretim sistemindeki malzeme kayıtları, ürün ağacı ve rota bilgilerini temel alarak, müşteri siparişleri, satış bütçesi, talep tahminleri, bağımsız ihtiyaçlar gibi ihtiyaç oluşturan elemanları gözetip satın alma istekleri, üretim planları ve transfer siparişleri gibi ihtiyaç giderici sistem önerilerini otomatik olarak üretebilirsiniz.

Stok Maliyetinizi Azaltın

Modülün en net getirisini azalan stoklarınızla göreceksiniz. Stoklarınızı yeteri kadar ve gereken zamanda temin etmeniz kolaylaşacağı için gereksiz stok artışlarından kurtulabilirsiniz. Çünkü modül daima minimum teslim zamanı ve maliyet açısından en uygun satın alma miktarlarını gözeterek üretim ve satın alma önerilerini size sunar.

Bölümleriniz Arası Koordinasyonu Sağlayın

VEGA WIN Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülünün devreye alınmasından sonra şirketinizin satış, satın alma, depo ve üretim bölümlerinin çok daha verimli ve yüksek koordinasyon ile çalışmaları mümkün olur. İlgili bölümlerde çalışan personeliniz ve yöneticileriniz, ihtiyaç duydukları güncel ve güvenilir verileri doğrudan VEGA WIN sistemi üzerinde alabilirler. Dolayısıyla bölümler arasında geç, eksik veya yanlış bilgi akışından kaynaklı çatışmalar ortadan kalkar.

Kaynaklarınızı Planlayarak verimliliğinizi artırın

VEGA WIN Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Modülü ile şirketinizdeki üretim faaliyetini daha etkin planlayabilirsiniz. Modülün üreteceği satın alma istekleri ve üretim planları doğrultusunda gerekli malzemelerin zamanında ve istenilen yerde olmasının sağlamanız çok daha kolay olur. Sağlıklı planlama etkisini teslim tarihlerinizin kısalması ve üretim verimliliğinizin artması olarak gösterir. Vega Win deşirketinizin kurumsal kaynaklarını ve diğer planlamalarınızı kolayca yaparsınız

 

Rekabet Gücünüzü Artırın

Etkin planlama ve artan üretim verimliliği diğer bölümlerin üretim planlama bölümünüze olan güvenini artırır. Bu durumun en önemli faydası biraz daha dolaylı yoldan satış ve pazarlama bölümleriniz üzerinde gerçekleşir. Müşteri ile direkt diyalog kuran bu bölümlerin arkalarındaki güce, yani üretim bölümüne artan güvenleri, kısa süre içerisinde vereceğiniz tekliflere ve siparişlere yansır. Sonuçta rekabet gücünüz artar.

Kapsamlı Fonksiyonalite  olarak Planlama Detayları

 • Çeşitli parti büyüklüğü metotlarına göre planlama
  • İhtiyaç kadar,
  • Maksimum seviyeye kadar,
  • Sabit miktar kadar
  • Ekonomik parti büyüklüğü kadar
  • Tedarik periyodu dengeleme miktarı kadar
 • Yeniden sipariş stok seviyesine göre planlama
 • Deterministik metot ile gelecek dönemlerde oluşması beklenen taleplere göre planlama
 • Net Değişim Planlama
 • Tek malzeme planlama
 • Müşteriye özel planlama
 • Günlük, Haftalık ve Aylık periyotta planlama.
 • Özel stok tipi yönetimi ile MRP dışı stok tutabilme
 • Fason, satın alınan üretilen yada diğer tesislerden satın transfer edilen malzemelerin Planlanması
 • Malzeme bazında sonuçların grafiksel gösterimi.
 • İhtiyaç Yönlendirme (Alternatif malzeme kullanımı)
 • Müşteri Siparişleri, Satış Tahminleri, Satış Bütçesi verileriyle planlama
 • Otomatik üretim planlarda değişiklik yada elle plan giriş imkanı
 • Teslim tarihinden geriye doğru planlama
 • Bugünden ileriye doğru planlama
 • Zaman parametreleri
  • Üretim Öncesi Emniyet süresi
  • Üretim Sonrası Emniyet süresi
  • Plan aralığı
 • Sonuçlar üzerinde esnek raporlama
 • Sipariş durum raporu
 • İlgili diğer modüllerden MRP sonuçlarını görüntüleme
 • Satın alma istekleri ve üretim planlarının satın alma siparişi ve üretim emrine çevrilmesi
 • MRP mesajları ile planlama öncesi temel veri eksiklerinin tespiti
 • Oluşan planların üretim ve satın alma bölümlerine iletilmesi öncesi onay imkanı

Teslimat sürelerinin sürekli kısaldığı, maliyetlerin azaldığı, müşteri bazlı üretimin yapıldığı bir rekabet ortamında tam zamanında üretim yönetim sisteminin çağdaş biçimde hayata geçirilmesi firmanızın sektörünüzde hak ettiği yeri alması Vega Yazılım ile çok Kolay.

Bu sektörde faaliyet gösteren firmalar için önerilen ürünlerimiz VegaWinPro+ ve Lotiz‘dir.